Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Καλώς ήλθατε,

Η Υπηρεσία έχει ως σκοπό την εφαρμογή της Κυβερνητικής Πολιτικής για την εισαγωγή, εφαρμογή και ανάπτυξη της πληροφορικής και των τεχνολογιών της στο Δημόσιο Τομέα.

Ψηφιακά Πιστοποιητικά

Η Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου είναι η κοινώς έμπιστη Αρχή που εκδίδει αναγνωρισμένα ψηφιακά πιστοποιητικά σε Πολίτες και νόμιμους εκπροσώπους των Δημοσίων Φορέων.

Γνωμοδοτικό Τεχνικό Συμβούλιο

Το Συμβούλιο εξετάζει αιτήματα φορέων του Δημόσιου Τομέα για προμήθεια ή μίσθωση μηχανογραφικού εξοπλισμού ή ανάθεση έργου σύμφωνα με το άρθρο 37 ν.3979/2011

Οδηγία των υπηρεσιών

Η Οδηγία των υπηρεσιών θεσπίζει γενικό νομοθετικό πλαίσιο που ευνοεί την ελευθερία εγκατάστασης των παρόχων υπηρεσιών, καθώς και την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών.

Δράσεις ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

ΔΡΑΣΗ 1: – Υπηρεσία Πρόσβασης & Τηλεφωνίας φορέων – 9 Νησίδες Αφορά στην παροχή, λειτουργία και διαχείριση δικτυακών υπηρεσιών για το σύνολο των κτιρίων & φορέων του νέου δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ (34.000 περίπου κτίρια) ταξινομημένων σε 9 γεωγραφικές Νησίδες.

Περιλαμβάνει :

• Την υπηρεσία δικτυακής πρόσβασης των κτιρίων

• Την υπηρεσία τηλεφωνίας νησίδων (on-net & off-net)

• Την υπηρεσία δικτύου διανομής νησίδας

• Την υπηρεσία διασύνδεσης με τους κεντρικούς κόμβους (SIX) του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

• Την προμήθεια & την λειτουργία υποδομών τηλεφωνίας (υποδομές VoIP) για τους φορείς του δικτύου καθώς και ενεργών και παθητικών στοιχείων καλωδίωσης επιλεγμένων φορέων του δημοσίου

• Την προμήθεια & λειτουργία συστημάτων τηλεδιάσκεψης σε επιλεγμένους φορείς καθώς και στη λειτουργία κεντρικής υποδομής πολυδιάσκεψης

Αναλυτικά, οι 9 γεωγραφικές νησίδες του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ είναι οι εξής: Νησίδες 1 & 2 – Νόμος Αττικής

Νησίδα 3 – Ν. Εύβοιας, Ν. Βοιωτίας, Ν Φωκίδας, Ν. Φθιώτιδας, Μ. Μαγνησίας, Ν. Κυκλάδων

Νησίδα 4 – Ν. Αιτωλοακαρνανίας, Ν. Ευρυτανίας, Ν. Άρτας, Ν. Πρεβέζης, Ν. Κεφαλληνίας, Ν. Λευκάδας

Νησίδα 5 – Ν. Αργολίδας, Ν. Αρκαδίας, Ν. Λακωνίας, Ν. Μεσσηνίας, Ν. Ηλείας, Ν. Ζακύνθου, Ν. Χανίων, Ν. Ρεθύμνης

Νησίδα 6 – Ν. Λαρίσης, Ν. Πιερίας, Ν. Καρδίτσας, Ν. Τρικάλων, Ν. Ιωαννίνων, Ν. Θεσπρωτίας, Ν. Κέρκυρας

Νησίδα 7 – Ν. Γρεβενών, Ν. Κοζάνης, Ν. Καστοριάς, Ν. Φλωρίνης, Ν. Ημαθίας, Ν. Πέλλας, Ν. Ηρακλείου, Ν. Λασιθίου

Νησίδα 8 – Ν. Θεσσαλονίκης, Ν. Χαλκιδικής, Ν. Κιλκίς, Ν. Σερρών, Ν. Δράμας

Νησίδα 9 – Ν. Καβάλας, Ν. Ξάνθης, Ν. Ροδόπης, Ν. Έβρου, Ν. Λέσβου, Ν. Χίου, Ν. Σάμου, Ν. Δωδεκανήσου

ΔΡΑΣΗ 2: – Υπηρεσίες Κινητικότητας – 2 Ασύρματες Νησίδες Περιλαμβάνει την παροχή κινητών υπηρεσιών τηλεφωνίας & δεδομένων για το ελληνικό δημόσιο χωρισμένες σε δύο ασύρματες νησίδες, καθώς και υπηρεσία μαζικής αποστολής και λήψης σύντομων μηνυμάτων (sms και mms).

ΔΡΑΣΗ 3: – Υπηρεσία Ασφάλειας και διαχείρισης του SLA Αφορά στο υποσύστημα ασφάλειας και στο υποσύστημα SLA Management του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.

Περικλείει μέσω κατάλληλων συστημάτων :

• την εγκατάσταση, διαχείριση & λειτουργία του απαραίτητου εξοπλισμού πρόσβασης/ ασφάλειας των 34.000 κτιρίων των νησίδων

• την εγκατάσταση, διαχείριση & λειτουργία των κεντρικών υποδομών ασφάλειας

• την παρακολούθηση του συνόλου του δικτύου και των παρεχόμενων υπηρεσιών

• την παρακολούθηση και διαχείριση του SLA όλων των δράσεων και υπηρεσιών του δικτύου

• την υπηρεσία υποστήριξης χρηστών helpdesk / call center

ΔΡΑΣΗ 4: – Υπηρεσία Διασύνδεσης Νησίδων – SIX και Data Centers Δικτύου Πρόκειται για την Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης των παραπάνω 11 Νησίδων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ (9 επίγειες και 2 ασύρματες) και τη φιλοξενία των κεντρικών υποδομών του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ σε Κέντρο/α Δεδομένων (Data Center). Το υποέργο περιλαμβάνει :

• Υποδομή διασύνδεσης & διαλειτουργικότητας των δικτύων νησίδων

• Υποδομή / διεπαφή για διασύνδεση της τηλεφωνίας νησίδων

• Διεπαφές του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ με εξωτερικά δίκτυα

• Κεντρική υποδομή πολυδιάσκεψης / τηλεδιάσκεψης

• Φιλοξενία υλικού των υποσυστημάτων :

o κεντρικής ασφάλειας,

o SIX – διασύνδεσης & διαλειτουργικότητας των δικτύων νησίδων,

o διασύνδεσης της τηλεφωνίας νησίδων & υποδομής πολυδιάσκεψης

o διεπαφών του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ με εξωτερικά δίκτυα

o κεντρικών ISP υποδομών

o υποδομών SLA

o πρόσθετων κεντρικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας

ΔΡΑΣΗ 5: – ISP Υπηρεσίες του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ Η δράση αφορά στην παροχή, λειτουργία & διαχείριση ISP υπηρεσιών και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας όπως η τηλεσυνεργασία και το video streaming.

Τελευταία άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Ενημερωθείτε μέσω

icon twitter icon facebook icon google icon rss

Σε σύνδεση

38 επισκέπτες και κανένα μέλος

QR Code