Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Οδηγίες αρχικοποίησης των ΑΔΔΥ

Για να μπορέσετε να εκτελέσετε τα ακόλουθα βήματα είναι απαραίτητο να έχετε ρόλο διαχειριστή στον υπολογιστή σας για την εγκατάσταση των απαραίτητων εφαρμογών που απαιτούνται.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την εγκατάσταση των οδηγών ΜΗΝ συνδέσετε το TOKEN στο USB του υπολογιστή, εκτός και σας ζητηθεί.

1. Εγκατάσταση και αρχικοποίηση ΑΔΔΥ

Προκειμένου να εγκαταστήσετε και να αρχικοποιήσετε την ΑΔΔΥ είναι απαραίτητο να κάνετε εγκατάσταση των απαραίτητων οδηγών (drivers) και διαχειριστικού εργαλείου που προμηθευτήκατε. Στην συνέχεια και αφού έχουν ολοκληρωθεί οι εγκαταστάσεις, θα μπορέσετε να προβάλετε το σειριακό αριθμό της ΑΔΔΥ που είναι απαραίτητο να δηλώσετε στο Εντεταλμένο Γραφείο (π.χ. ΚΕΠ όλης της χώρας). Παρακαλούμε συμβουλευθείτε τις κατάλληλες οδηγίες με βάση τον τύπο της συσκευής που έχετε προμηθευτεί.

1) Athena

1a) Οδηγοί (drivers) και διαχεριστικό εργαλείο Athena
1b) Οδηγίες εγκατάστασης και διαχείρισης για Athena 

2) Gemalto

2a) Οδηγοί (drivers) και διαχεριστικό εργαλείο για Windows - 32bit για Gemalto
2b) Οδηγοί (drivers) και διαχεριστικό εργαλείο για Windows - 64bit για Gemalto
2c) Οδηγίες εγκατάστασης και διαχείρισης

3) G&D

3a) Οδηγοί (drivers) για USB tokens (Windows XP - 32bit/64bit) για G&D 
3b) Οδηγοί (drivers) για USB tokens (Windows Vista / 7 - 32bit) για G&D 
3c) Οδηγοί (drivers) για USB tokens (Windows Vista / 7 - 64bit) για G&D 
3d) Διαχειριστικό εργαλείο των USB tokens (Windows XP / Vista / 7 - 32bit) - για αλλαγή PIN/PUK για G&D
3e) Διαχειριστικό εργαλείο των USB tokens (Windows Vista / 7 - 64bit) - για αλλαγή PIN/PUK για G&D 

4) Oberthur

4a) Οδηγοί (drivers) για Windows XP για Oberthur
4b) Οδηγοί (drivers) για Windows Vista για Oberthur
4c) Οδηγοί (drivers) για Windows 7 για Oberthur
4d) Διαχεριστικό εργαλείο για Windows 32bit για Oberthur v4.4.5
4e) Διαχεριστικό εργαλείο για Windows 64bit για Oberhur v4.4.5
4f) Οδηγίες εγκατάστασης και διαχείρισης για Oberthur

5) SafeNet - Aladdin

5a) Οδηγοί (drivers) και διαχεριστικό εργαλείο για Windows για SafeNet (32bit & 64bit)
5b) Οδηγοί (drivers) και διαχεριστικό εργαλείο για MacOS για SafeNet
5c) Οδηγοί (drivers) και διαχεριστικό εργαλείο για Linux για SafeNet
5d) Οδηγίες εγκατάστασης και διαχείρισης για SafeNet

 

2. Παραλαβή ψηφιακών πιστοποιητικών στην ΑΔΔΥ

Μετά την επίσκεψη στο Εντεταλμένο Γραφείο για τις σχετικές διαδικασίες έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών όπου θα υποβάλλετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα επόμενα βήματα για την παραλαβή των ψηφιακών σας πιστοποιητικών. Θα πρέπει υποχρεωτικά να ακολουθήσετε τις οδηγίες για την προετοιμασία του υπολογιστή, προκειμένου να μπορέσετε στην συνέχεια να παραλάβετε τα ψηφιακά σας πιστοποιητικά σύμφωνα με τον ακόλουθο σύνδεσμο.

Στην συνέχεια, για να παραλάβετε τα ψηφιακά σας πιστοποιητικά στην ΑΔΔΥ, θα χρειαστείτε υποχρεωτικά το όνομα χρήστη (username) στην πύλη ΕΡΜΗΣ, όπως και τον οκταψήφιο προσωπικό μυστικό αριθμό (passphrase) . Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε υποχρεωτικά Internet Explorer για την παραλαβή των ψηφιακών σας πιστοποιητικών. Για να παραλάβετε τα ψηφιακά σας πιστοποιητικά, θα πρέπει να επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο.