Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish
Μητρώο τελικών χρηστών για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών
Στην παρακάτω λίστα, θα πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία όσων έχουν παραλάβει έξυπνη κάρτα ή usb token για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών. Για οποιοδήποτε πρόβλημα μπορείτε να ανοίγετε σχετικό αίτημα στο http://ticketing.ktpae.gr/pki Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης ψηφιακών πιστοποηιτικών, θα πρέπει κάθε ενδιαφερόμενος εκ των προτέρων να έχει φροντίσει ώστε:
1. Να διαθέτει πρσωπικό e-mail 2. Θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει την εγγραφή του στην πύλη ΕΡΜΗΣ (http://www.ermis.gov.gr) και στην συνέχεια από τον ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΏΝ να επιλέξει ΥΠΟΒΟΛΗ, προκειμένου να γίνει ηλεκτρονικά το αίτημα του για να εκδοθούν τα προσωπικά ψηφιακά του πιστοποιητικά Στην συνέχεια, θα πρέπει να συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία και θα πρέπει να προσκομίσει όταν θα επισκεφθεί τον Φορέα όπου θα υποβάλλει αίτηση για να εκδωθούν τα προσωπικά ψηφιακά του πιστοποιητικά. Τα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να έχει μαζί του είναι: 3. Να γνωρίζει το όνομα χρήστη (username) που έχει ο ίδιος επιλέξει (βήμα 2) στην πύλη ΕΡΜΗΣ. 4. Να παραδώσει στον υπάλληλο φωτοτυπία της αστυνομικής του ταυτότητας την οποία και ο υπάλληλος θα πρέπει να επικυρώσει 5. Να παραδώσει στον υπάλληλο αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών, η οποία και θα πρέπει να κυρωθεί με το γνήσιο της υπογραφής 6. Να συμπληρώσει το έντυπο παράδοσης παραλαβής για να προκειμένου να παραλάβει έξυπνη κάρτα από τον υπάλληλο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα παρακάτω πεδία να συμπληρωθούν με ελληνικά κεφαλαία γράμματα.
Ενέργεια (*)
Άκυρο Εισαγωγή
Όνομα τελικού χρήστη (*)
Υποχρεωτικό πεδίο
Eπώνυμο τελικού χρήστη (*)
Υποχρεωτικό πεδίο
Ιδιότητα τελικού χρήστη (*)
Άκυρο Εισαγωγή
Φορέας
Invalid Input
email τελικού χρήστη (*)
Λάθος εισαγωγή
Τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό): (*)
Άκυρο Εισαγωγή
Τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό):
Άκυρο Εισαγωγή
Αντικείμενα που παραλήφθηκαν
Άκυρο Εισαγωγή
Σειριακός αριθμός ΑΔΔΥ (*)
Άκυρο Εισαγωγή
Ημερομηνία παράδοσης / επιστροφής (*)
Invalid Input
Παρατηρήσεις - Σχόλια:
Άκυρο Εισαγωγή
Για λόγους ασφάλειας πληκτρολογήστε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα. Σε περίπτωση που ο κωδικός είναι δυσανάγνωστος μπορείτε να ανανεώσετε τον κωδικό πατώντας το πλήκτρο "Ανανέωση".
Κωδικός ασφάλειας (*) Κωδικός ασφάλειας    Ανανέωση
Λάθος εισαγωγή. Παρακαλώ, προσπαθήστε ξανά...

(*) Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά.