Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Documentum

Στην παρούσα ιστοσελίδα εμφανίζονται *όλες οι αιτήσεις των πιστοποιημένων διαδικασιών* ΚΕΠ.

Η ονομασία κάθε αρχείου συσχετίζεται με τον κωδικό της πιστοποιημένης διαδικασίας ενώ κάθε αρχείο μπορείτε να το ανοίξετε, να το αποθηκεύσετε
στον υπολογιστή σας και να το εκτυπώσετε.

Για λόγους δικής σας διευκόλυνσης, προτείνεται *η αποθήκευση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας στα "Αγαπημένα"* ώστε να έχετε πρόσβαση στα
αρχεία των διαδικασιών και στις περιπτώσεις που δεν λειτουργεί προσωρινά το σύστημα ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ για τεχνικούς λόγους."

pdfΛίστα Διαδικασιών - Κωδικοί και Τίτλοι

pdf0000 pdf0013 pdf0014 pdf0017 pdf0018 pdf0022 pdf0023v2 pdf0024 pdf0025v2 pdf0026v2
pdf0027v3 pdf0028v2 pdf0036 pdf0037 pdf0038 pdf0039 pdf0040v3 pdf0041v3 pdf0042v3 pdf0043v2
pdf0044 pdf0045v3 pdf0046v2 pdf0047 pdf0049v4 pdf0050v2 pdf0051 pdf0052 pdf0053 pdf0054
pdf0055 pdf0056 pdf0057 pdf0058 pdf0059 pdf0061v2 pdf0062 pdf0063v2 pdf0064v2 pdf0065v2
pdf0066v3 pdf0067v2 pdf0068v2 pdf0069v2 pdf0070 pdf0073 pdf0074 pdf0075 pdf0076 pdf0077
pdf0078v2 pdf0079 pdf0080 pdf0081 pdf0082 pdf0083 pdf0084 pdf0085 pdf0086 pdf0087
pdf0088v2 pdf0089 pdf0090 pdf0091 pdf0092 pdf0093 pdf0094 pdf0095 pdf0096 pdf0098
pdf0099 pdf0100 pdf0101 pdf0102 pdf0103 pdf0105 pdf0106 pdf0107 pdf0108 pdf0109
pdf0110 pdf0111 pdf0112 pdf0113 pdf0114 pdf0115 pdf0116 pdf0117 pdf0118 pdf0119
pdf0120 pdf0121v2 pdf0122v5 pdf0123v6 pdf0124v5 pdf0125v5 pdf0126v4 pdf0127v5 pdf0128v5 pdf0129v5
pdf0130v6 pdf0131v4 pdf0132v6 pdf0133v4 pdf0134 pdf0135 pdf0136v4 pdf0137 pdf0138 pdf0139
pdf0140 pdf0141 pdf0142 pdf0143 pdf0144 pdf0145 pdf0146 pdf0147 pdf0148 pdf0149
pdf0150 pdf0151 pdf0152 pdf0153 pdf0154 pdf0155 pdf0156 pdf0157 pdf0158 pdf0159
pdf0160 pdf0162 pdf0163 pdf0165v2 pdf0166v3 pdf0167 pdf0168 pdf0170v2 pdf0171 pdf0172
pdf0174v2 pdf0175 pdf0176v2 pdf0177 pdf0178 pdf0179 pdf0180 pdf0181 pdf0182v2 pdf0183
pdf0184 pdf0185v2 pdf0186 pdf0187 pdf0188 pdf0189 pdf0190 pdf0191 pdf0192 pdf0193
pdf0194 pdf0195 pdf0196 pdf0197 pdf0198 pdf0199 pdf0200 pdf0201 pdf0202 pdf0203
pdf0204 pdf0205 pdf0206v2 pdf0207v2 pdf0208v2 pdf0209 pdf0210v3 pdf0211 pdf0212 pdf0213
pdf0214 pdf0215 pdf0216 pdf0217 pdf0218 pdf0220 pdf0221 pdf0222 pdf0223 pdf0224
pdf0225 pdf0226 pdf0227 pdf0228 pdf0229 pdf0230v6 pdf0236 pdf0238 pdf0239 pdf0243v5
pdf0244v2 pdf0245v3 pdf0246v3 pdf0247v3 pdf0248v3 pdf0249 pdf0250 pdf0251v2 pdf0252v5 pdf0253v4
pdf0254v5 pdf0255v3 pdf0256v3 pdf0257 pdf0258 pdf0258v3 pdf0259v3 pdf0260v3 pdf0261v5 pdf0262v3
pdf0263 pdf0264 pdf0265v5 pdf0266 pdf0267 pdf0268 pdf0269 pdf0270 pdf0271 pdf0272
pdf0278 pdf0280v2 pdf0281v2 pdf0282v2 pdf0283v2 pdf0284 pdf0285v2 pdf0286v2 pdf0287v2 pdf0288v2
pdf0290 pdf0291v2 pdf0292v2 pdf0293v2 pdf0294v2 pdf0295 pdf0296v2 pdf0297v2 pdf0298v2 pdf0299v2
pdf0300 pdf0301 pdf0302 pdf0303v2 pdf0304 pdf0305 pdf0306v3 pdf0307v3 pdf0308v3 pdf0309
pdf0310 pdf0311v3 pdf0312v3 pdf0313v3 pdf0314v3 pdf0315v3 pdf0316 pdf0317 pdf0318 pdf0319
pdf0320 pdf0321 pdf0322 pdf0323 pdf0324 pdf0325 pdf0326 pdf0327 pdf0328 pdf0329
pdf0330 pdf0332 pdf0333 pdf0339 pdf0340 pdf0346 pdf0363 pdf0369 pdf0371 pdf0372
pdf0376v2 pdf0382 pdf0384 pdf0385 pdf0386 pdf0387 pdf0388 pdf0389 pdf0390 pdf0402
pdf0403 pdf0459 pdf0460 pdf0462 pdf0463 pdf0464 pdf0465 pdf0466 pdf0467 pdf0468
pdf0469 pdf0470 pdf0471 pdf0472 pdf0473 pdf0474 pdf0475 pdf0476 pdf0477 pdf0478
pdf0480 pdf0485 pdf0487 pdf0488 pdf0492 pdf0496 pdf0497 pdf0502 pdf0503 pdf0507
pdf0508 pdf0512v2 pdf0513 pdf0515 pdf0516 pdf0517 pdf0519 pdf0520 pdf0523 pdf0524
pdf0525 pdf0527v2 pdf0565 pdf0565v2 pdf0566 pdf0567 pdf0568 pdf0569 pdf0570v2 pdf0571v5
pdf0572v2 pdf0574v2 pdf0575 pdf0576v3 pdf0577v3 pdf0578v2 pdf0579v2 pdf0581 pdf0583 pdf0587
pdf0588v2 pdf0589 pdf0590 pdf0602 pdf0603 pdf0606 pdf0607v2 pdf0608 pdf0609 pdf0610
pdf0612 pdf0613 pdf0614 pdf0615 pdf0652 pdf0653 pdf0654 pdf0656 pdf0658 pdf0659
pdf0660 pdf0661 pdf0662 pdf0663 pdf0664 pdf0665 pdf0666 pdf0667 pdf0670 pdf0675
pdf0676 pdf0677 pdf0682 pdf0683 pdf0684 pdf0685v2 pdf0686 pdf0687 pdf0688 pdf0689
pdf0690 pdf0691 pdf0692 pdf0693 pdf0694 pdf0695 pdf0696 pdf0697 pdf0698 pdf0699
pdf0700v4 pdf0701v2 pdf0702v2 pdf0703 pdf0704 pdf0705 pdf0706v2 pdf0707 pdf0708 pdf0709
pdf0710 pdf0711 pdf0712 pdf0713 pdf0714 pdf0715 pdf0716 pdf0717 pdf0718 pdf0719
pdf0720 pdf0721 pdf0722 pdf0754 pdf0755 pdf0757 pdf0758 pdf0759v2 pdf0760 pdf0761
pdf0763 pdf0764v3 pdf0765 pdf0767v7 pdf0768 pdf0769 pdf0770 pdf0771 pdf0772 pdf0773
pdf0774 pdf0775 pdf0776 pdf0777 pdf0778 pdf0779 pdf0780 pdf0781 pdf0782 pdf0783
pdf0785 pdf0791 pdf0792 pdf0793 pdf0795v2 pdf0796 pdf0799v2 pdf0801 pdf0802 pdf0803
pdf0804 pdf0805 pdf0807 pdf0808 pdf0809 pdf0810 pdf0811 pdf0812 pdf0813 pdf0814
pdf0815v2 pdf0816 pdf0817 pdf0818 pdf0893 pdf0894 pdf0895 pdf0896 pdf0897 pdf0898
pdf0899 pdf0904 pdf0905 pdf0907 pdf0908 pdf0910 pdf0914 pdf0916 pdf0917 pdf0918v2
pdf0919v2 pdf0920v2 pdf0921v2 pdf0922v2 pdf0923 pdf0924 pdf0925 pdf0926v2 pdf0927v2 pdf0928v2
pdf0929v2 pdf0930v2 pdf0931v2 pdf0932v2 pdf0933v2 pdf0934v2 pdf0935v2 pdf0936v3 pdf0937v3 pdf0938v3
pdf0939v3 pdf0940v3 pdf0941v3 pdf0942v3 pdf0943v3 pdf0944v3 pdf0945v3 pdf0946v3 pdf0947v3 pdf0948v3
pdf0949v3 pdf0950v3 pdf0951v3 pdf0952v3 pdf0953v3 pdf0954v3 pdf0955v3 pdf0956v3 pdf0957v3 pdf0958v3
pdf0959v3 pdf0960v3 pdf0961v3 pdf0962v3 pdf0963v3 pdf0964v3 pdf0965v3 pdf0966v3 pdf0967v3 pdf0968v3
pdf0969v3 pdf0970v3 pdf0971v3 pdf0972v3 pdf0973v3 pdf0974v3 pdf0975v3 pdf0976v3 pdf0977v3 pdf0978v3
pdf0979v3 pdf0980v3 pdf0981v3 pdf0982v3 pdf0983v3 pdf0984v3 pdf0985v3 pdf0986v3 pdf0987v3 pdf0988v3
pdf0989v3 pdf0990v3 pdf0991v3 pdf0992v3 pdf0993v3 pdf0994v3 pdf0995v3 pdf0996v3 pdf0997v3 pdf0998v3
pdf0999v3 pdf1040v3 pdf1041v3 pdf1066 pdf1139 pdf1146 pdf1147 pdf1148 pdf1149 pdf1150
pdf1151 pdf1152 pdf1153 pdf1154 pdf1155 pdf1156 pdf1157 pdf1158 pdf1159 pdf1160
pdf1161 pdf1162 pdf1163 pdf1164 pdf1165v2 pdf1166 pdf1167 pdf1168 pdf1169 pdf1170
pdf1171 pdf1172 pdf1173 pdf1174 pdf1175 pdf1176 pdf1177 pdf1178 pdf1179 pdf1190
pdf1191 pdf1192 pdf1193 pdf1194 pdf1195 pdf1196 pdf1197 pdf1198 pdf1199 pdf1200
pdf1201 pdf1202 pdf1203 pdf1204 pdf1205 pdf1206 pdf1207 pdf1208 pdf1209 pdf1210
pdf1211 pdf1212 pdf1217 pdf1218 pdf1219 pdf1220 pdf1221 pdf1222 pdf1223 pdf1224
pdf1225 pdf1226 pdf1227 pdf1228 pdf1229 pdf1230 pdf1231 pdf1232 pdf1233 pdf1234
pdf1235 pdf1236 pdf1237 pdf1238 pdf1239 pdf1240 pdf1241 pdf1242 pdf1243 pdf1244
pdf1245 pdf1246 pdf1247 pdf1248v2 pdf1249 pdf1250 pdf1251 pdf1252 pdf1253 pdf1254
pdf1255 pdf1256 pdf1257 pdf1258 pdf1259 pdf1260 pdf1261 pdf1262 pdf1263 pdf1264
pdf1265 pdf1266 pdf1267 pdf1268 pdf1270 pdf1271 pdf1272 pdf1285 pdf1286 pdf1289
pdf1290 pdf1291 pdf1292 pdf1293 pdf1294 pdf1295 pdf1296 pdf1297 pdf1298 pdf1299
pdf1300 pdf1301 pdf1302 pdf1303 pdf1304 pdf1305 pdf1306 pdf1307 pdf1308 pdf1309
pdf1310 pdf1311 pdf1312 pdf1313 pdf1314 pdf1315 pdf1316 pdf1317 pdf1318 pdf1319
pdf1320 pdf1321 pdf1322 pdf1323 pdf1324 pdf1325 pdf1326 pdf1327v2 pdf1328v2 pdf1329
pdf1330 pdf1331v2 pdf1332v2 pdf1333v2 pdf1334v3 pdf1335v3 pdf1336 pdf1337 pdf1338v2 pdf1338v3
pdf1338v4 pdf1339v3 pdf1340v3 pdf1342v3   pdf1344v3 pdf1345v3 pdf1346v3 pdf1347v3 pdf1348v3
pdf1349v3 pdf1350v3 pdf1351v3 pdf1352v3 pdf1353v3 pdf1354v3 pdf1355v3 pdf1356v3 pdf1357v3  
    pdf1361v3 pdf1362v3 pdf1363v3 pdf1364 pdf1365v2 pdf1366v2 pdf1367v3 pdf1368v3
pdf1369v3 pdf1370v3 pdf1371v3 pdf1372v3 pdf1373v3 pdf1374v3 pdf1375v3 pdf1376v3 pdf1377v3 pdf1378v3
pdf1379v3 pdf1380v3 pdf1381v3 pdf1382v3 pdf1383v3 pdf1384v2 pdf1385v2 pdf1386v2 pdf1387v2 pdf1388v2
pdf1399v5 pdf1400v4 pdf1401 pdf1402 pdf1403 pdf1404 pdf1405 pdf1406 pdf1407 pdf1408
pdf1409 pdf1410 pdf1411 pdf1476 pdf1477 pdf1478 pdf1479 pdf1480 pdf1481 pdf1482
pdf1483 pdf1484 pdf1485 pdf1486 pdf1487 pdf1488 pdf1489 pdf1490 pdf1491 pdf1492
pdf1493 pdf1494 pdf1495 pdf1496 pdf1497 pdf1498 pdf1499 pdf1500 pdf1501 pdf1502
pdf1503 pdf1506 pdf1523v7 pdf1531 pdf1532 pdf1534 pdf1567 pdf1686 pdf1687 pdf1688
pdf1689 pdf1690 pdf1691 pdf1692 pdf1693 pdf1694 pdf1695 pdf1696 pdf1697 pdf1698
pdf1699 pdf1700 pdf1867v2 pdf2003 pdf2004 pdf2008v2 pdf2022 pdf2026 pdf2042 pdf2043
pdf2048v6 pdf2049v5 pdf2050v5 pdf2074v2 pdf2075v2 pdf2082 pdf2085v2 pdf2086 pdf2087 pdf2088
pdf2089 pdf2090v2 pdf2092 pdf2093 pdf2094 pdf2095 pdf2096v2 pdf2097 pdf2098 pdf2099
pdf2100 pdf2101 pdf2102 pdf2103 pdf2104 pdf2105 pdf2106 pdf2107 pdf2108 pdf2109
pdf2110 pdf2111 pdf2112 pdf2113 pdf2114 pdf2118 pdf2128v3 pdf2138 pdf2139 pdf2140
pdf2141 pdf2142 pdf2143 pdf2144 pdf2145 pdf2146 pdf2147 pdf2148 pdf2149 pdf2150
pdf2151 pdf2152 pdf2153 pdf2154 pdf2155 pdf2156 pdf2157 pdf2158 pdf2159 pdf2160
pdf2161 pdf2162 pdf2163 pdf2164 pdf2165 pdf2166 pdf2167 pdf2173 pdf2174 pdf2175
pdf2176 pdf2177 pdf2178 pdf2179 pdf2180 pdf2181 pdf2182 pdf2183 pdf2184 pdf2185
pdf2186 pdf2187 pdf2188 pdf2193 pdf2194 pdf2195 pdf2196 pdf2197 pdf2198 pdf2199
pdf2200 pdf2203 pdf2221 pdf2269 pdf2270 pdf2271 pdf2272 pdf2273 pdf2274 pdf2275
pdf2276 pdf2277 pdf2278 pdf2279 pdf2280 pdf2281 pdf2282 pdf2283 pdf2284 pdf2285
pdf2286 pdf2287 pdf2288 pdf2305 pdf2306 pdf2307 pdf2313 pdf2413 pdf2414 pdf2415
pdf2416 pdf2417 pdf2418 pdf2419 pdf2420 pdf2421 pdf2422 pdf2611 pdf2612 pdf2613
pdf2614 pdf2761 pdf2762 pdf2763 pdf2764 pdf2765v2 pdf2766 pdf2767v2 pdf2768 pdf2769
pdf2912 pdf2913 pdf2914 pdf2918v6 pdf3042 pdf3044 pdf3045 pdf3051 pdf3098 pdf5000
pdf5001 pdf5002 pdf5003 pdf5004 pdf5005 pdf5006 pdf5007 pdf5008 pdf5009 pdf5010
pdf5011 pdf5012 pdf5014 pdf5015 pdf5016v3 pdf5017v2 pdf5018v2 pdf5019v2 pdf5020v2 pdf5021v2
pdf5022v2 pdf5023v2 pdf5024v2 pdf5025v2 pdf5026v2 pdf5027v2 pdf5028v2 pdf5029v2 pdf5030v2 pdf5031v2
pdf5032v2 pdf5033v2 pdf5034v2 pdf5035v2 pdf5036v2 pdf5037v2 pdf5038v2 pdf5039v2 pdf5040v2 pdf5041v2
pdf8888 pdf9997 pdf9998 pdf9999
pdfasfalmesit pdfasfalprakt pdfasfalsym pdfasfalsynt pdfbeb_allod pdfblank_diab pdfcash pdfdim_zwgrafou
pdfelga_ap pdfexport pdfgeneral pdfmember pdfmesit pdfMyKEPHL pdfname pdfnegative
pdfpdfform1 pdfpdfform2 pdfpistopoiitiko pdfrepres pdfsilver pdfstatus pdftaxis_diab
pdfΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ_ΧΟΡΗΓΗΣΗ_ΜΑΝ_-_ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ_ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ
pdfΕΝΙΣΧΥΣΗ_ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ_ΟΡΕΙΝΩΝ_ΚΑΙ_ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ_ΠΕΡΙΟΧΩΝ
pdfA2._ΑΠΟΚΤΗΣΗ_ΑΔΕΙΑΣ_ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗ_Ε.Ν
pdfA5._ΑΠΟΚΤΗΣΗ_ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ_ΠΡΟΪΣΤ_ΟΙΚΟΝ_ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ_ΕΝ
pdfA33._ΑΠΟΚΤΗΣΗ_ΠΙΣΤΟΠ_ΑΞΙΩΜ_ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ_ΠΛΟΙΟΥ_ΑΑΠ-SSO
pdfA34._ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ_ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ_ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ_ΣΚΑΦΩΝ
pdfΓ4._ΔΝΕΡ_ΑΝΑΣΤΟΛΗ_ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ_ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ_ΠΟΙΝΗΣ
pdfΓ5._ΔΝΕΡ_ΧΟΡΗΓΗΣΗ_ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ_ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ_ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ_Α_ΚΑΙ_Β_ΠΣΕΝ
pdfΓ6._ΔΝΕΡ_ΧΟΡΗΓΗΣΗ_ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ_ΠΕΡΙ_ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ_ΔΙΩΞΗΣ
pdfΓ7._ΔΝΕΡ_ΕΞΑΓΟΡΑ_ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ_ΠΟΙΝΗΣ_ΕΩΣ_2_ΕΤΗ
pdfΓ8._ΔΝΕΡ_ΕΦΕΣΗ_ΚΑΤΑ_ΑΠΟΦΑΣΗΣ_ΑΒΑΘΜΙΟΥ_ΠΣΕΝ
pdfΓ9._ΔΝΕΡ_ΚΑΤΑΘΕΣΗ_ΝΑΥΤΙΚΟΥ_ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ_ΓΙΑ_ΕΚΤΙΣΗ_ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ_ΠΟΙΝΗΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
 
pdf0001. ΑΝΑΒΟΛΗ CERN
pdf0002. ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
pdf0008. ΑΝΑΒΟΛΗ ΛΟΓΩ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
pdf0016. ΑΝΑΒΟΛΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΗΕ
pdf0020. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ
pdf0022. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΙΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΘΑΝΕΙ
pdf0023. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΖΥΓΟΥ
pdf0028. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΧΗΡΟΥ ΠΑΤΕΡΑ
pdf0040. ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΑ
pdf0042. ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΣΣΟ
pdf0044. ΕΞΑΓΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 33
pdf0062. ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΗΣ ΣΤΡΑΤ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ

 pdfI. ΔΗΛΩΣΗ ΔΩΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

pdfII. ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΝΗΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

pdfIII. ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ