Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish
Αίτηση ένταξης στο Δίκτυο Δημοσίου Τομέα
..........................................................................................................................................................................................................................................
Πριν συμπληρώσετε την παρακάτω Φόρμα, παρακαλούμε ανατρέξτε στις Συχνές Ερωτήσεις - Δίκτυο Δημοσίου Τομέα (ΣΥΖΕΥΞΙΣ)
Ενέργεια (*)
Άκυρο Εισαγωγή
..........................................................................................................................................................................................................................................

1. Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία του αιτούμενου χρήστη
Όνομα αιτούντος (*)
Υποχρεωτικό πεδίο
Eπώνυμο αιτούντος (*)
Υποχρεωτικό πεδίο
Τηλέφωνο αιτούντος (*)
Υποχρεωτικό πεδίο
E-mail αιτούντος (*)
Υποχρεωτικό πεδίο
..........................................................................................................................................................................................................................................
2. Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία του Φορέα
ΑΦΜ Φορέα (*)
Invalid Input
Όνομα Φορέα (*)
Invalid Input
Κατηγορία Φορέα (*)
Άκυρο Εισαγωγή
Εποπτεύον Υπουργείο (*)
Άκυρο Εισαγωγή
..........................................................................................................................................................................................................................................
3. Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία της Υπηρεσίας του Φορέα προς ένταξη
..........................................................................................................................................................................................................................................
3.1 Ταχυδρομική Διεύθυνση Υπηρεσίας
Όνομα Υπηρεσίας (*)
Invalid Input
Οδός (*)
Λάθος εισαγωγή
Αριθμός (*)
Άκυρο Εισαγωγή
Ταχ. Κωδικός
Άκυρο Εισαγωγή
Περιφέρεια (*)
Άκυρο Εισαγωγή
Δήμος (*)
Άκυρο Εισαγωγή
..........................................................................................................................................................................................................................................
3.2 Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία υπευθύνου επικοινωνίας για την Υπηρεσία
Όνομα (*)
Άκυρο Εισαγωγή
Επώνυμο (*)
Άκυρο Εισαγωγή
Θέση στην Υπηρεσία (*)
Invalid Input
E-mail (*)
Άκυρο Εισαγωγή
Τηλέφωνο (*)
Άκυρο Εισαγωγή
..........................................................................................................................................................................................................................................
3.3 Τηλεφωνικό δίκτυο
Τηλεφωνικές υποδομές (*)
Άκυρο Εισαγωγή
Πλήθος τηλεφωνικών κέντρων (*)
Άκυρο Εισαγωγή
Τύπος τηλεφωνικού κέντρου (*)
Άκυρο Εισαγωγή
Πλήθος Ε1 εξωτερικών γραμμών τηλεφωνικού κέντρου (*)
Άκυρο Εισαγωγή
Πλήθος ISDN εξωτερικών γραμμών τηλεφωνικού κέντρου (*)
Άκυρο Εισαγωγή
Πλήθος PSTN εξωτερικών γραμμών τηλεφωνικού κέντρου (*)
Άκυρο Εισαγωγή
Πλήθος εσωτερικών γραμμών τηλ. κέντρου (*)
Άκυρο Εισαγωγή
Πλήθος εξωτερικών γραμμών εκτός τηλ. κέντρου (*)
Άκυρο Εισαγωγή
Περιφέρεια (*)
Άκυρο Εισαγωγή
Πλήθος συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας (*)
Άκυρο Εισαγωγή
..........................................................................................................................................................................................................................................
3.4 Δίκτυο Δεδομένων
Πλήθος συνδέσεων στο INTERNET (*)
Άκυρο Εισαγωγή
Υφιστάμενη ταχύτητα πρόσβασης στο διαδίκτυο (*)
Άκυρο Εισαγωγή
Ύπαρξη άλλων μισθωμένων κυκλωμάτων (*)
Άκυρο Εισαγωγή
Πλήθος μισθωμένων κυκλωμάτων (*)
Άκυρο Εισαγωγή
Ύπαρξη firewall (*)
Άκυρο Εισαγωγή
Τύπος firewall (μοντέλο) (*)
Άκυρο Εισαγωγή
Πλήθος διεπαφών (interfaces) firewall (*)
Άκυρο Εισαγωγή
Εσωτερική IP διευθυνσιοδότηση (*)
Άκυρο Εισαγωγή
Ασύρματο δίκτυο (*)
Άκυρο Εισαγωγή
Πλήθος σημείων ασύρματης πρόσβασης (*)
Άκυρο Εισαγωγή
Το ασύρματο δίκτυο εξυπηρετεί
Άκυρο Εισαγωγή
..........................................................................................................................................................................................................................................
3.5 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Φιλοξενία ηλεκτρονικών εφαρμογών (*)
Άκυρο Εισαγωγή
Να αναφερθούν οι εξωτερικές εφαρμογές (Πολίτες - Δημ. Διοίκηση)
Άκυρο Εισαγωγή
..........................................................................................................................................................................................................................................
4. Λοιπά στοιχεία
Παρατηρήσεις - Σχόλια:
Άκυρο Εισαγωγή
Για λόγους ασφάλειας πληκτρολογήστε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα. Σε περίπτωση που ο κωδικός είναι δυσανάγνωστος μπορείτε να ανανεώσετε τον κωδικό πατώντας το πλήκτρο "Ανανέωση".
Κωδικός ασφάλειας (*) Κωδικός ασφάλειας    Ανανέωση
Λάθος εισαγωγή. Παρακαλώ, προσπαθήστε ξανά...

(*) Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά.