Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Νομοθεσία οδηγίας

Ηλεκτρονική Διεκπαιρέωση Διαδικασιών Οδηγίας 123/ΔΚ/2006

Πληρωμές από απόσταση για την Οδηγία των Υπηρεσιών (2006/123/EK)

Επικαιροποίηση & συμπλήρωση στοιχείων στην ειδική φόρμα της ιστοσελίδας του ΕΡΜΗ για τη διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ

Καταχώρηση στα Αγγλικά του περιεχομένου για τη διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ

Υλοποίηση Μνημονιακής Υποχρέωσης - Ορισμός Υπευθύνων για την επικαιροποίηση του των διαδικασιών του Φορέα στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης της Οδηγίας 2006/123/EK

Καθορισμός διαδικασιών, προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με την λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση Εταιρειών (ΦΕΚ 470Β/2011) 

Τροποποίηση Καθορισμός διαδικασιών, προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με την λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση Εταιρειών (ΦΕΚ 2495Β/2013)