Υπογραφή συμβάσεων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι με τον ΟΤΕ

Υπεγράφησαν στην ΚτΠ Α.Ε., οι κάτωθι 6 συμβάσεις του ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι με τον ΟΤΕ :

Oι παραπάνω συμβάσεις αφορούν σε τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις / υπηρεσίες 4.245 κτιρίων σε όλη την Ελλάδα του αρχικού δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ και είναι για μέγιστο χρονικό διάστημα 28 μηνών (ή έως τη μετάπτωση των κτιρίων στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ).

Με την υπογραφή αυτών των συμβάσεων τερματίζεται μια μεγάλη περίοδος 4,5 περίπου ετών (1-1-2010 έως 30-5-2014) κατά την οποία το δίκτυο δεν είχε συμβάσεις με τους παρόχους του και οι πληρωμές γίνονταν με δύσκολη απολογιστική διαδικασία μέσω του ΝΣΚ.

Το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι  - ΟΤΕ διαφέρει από το αρχικό ΣΥΖΕΥΞΙΣ (2005 - 2009) σε δύο βασικά σημεία :

Σύντομα, με διαπιστωτική πράξη του ΥΔΜΗΔ στο πλαίσιο του Δικτύου Δημοσίου Τομέα (ΔΔΤ ν. 3979/2011 - αρ. 39), θα διακοπούν στα 4.245 κτίρια, οι παράλληλες συνδέσεις τηλεπικοινωνιών εκτός ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι (τηλεφωνίας & δεδομένων) εξοικονομώντας τουλάχιστον άλλα 7 εκατ. € τον χρόνο από τον τακτικό προυπολογισμό του κράτους.

Σύντομα θα υπογραφεί και η σύμβαση της Νησίδας 3 με τη Forthnet (240 κτίρια).