Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Καλές Πρακτικές

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί αδιαμφισβήτητη την αναγκαιότητα της ευρύτερης ανταλλαγής εμπειριών για την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Στόχος της Ε.Ε. είναι η ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών, οι οποίες εξοικονομούν χρόνο και προσφέρουν νέες δυνατότητες αντιμετώπισης από τους πολίτες. Με βάση τον προαναφερθέντα στόχο έχουν ήδη υλοποιηθεί μια σειρά από καλές πρακτικές σε θέματα ηλεκτρονική διακυβέρνησης, διαλειτουργικότητας και Λογισμικού Ανοικτού Πηγαίου Κώδικα.

Το καινοτόμο στοιχείο το οποίο χαρακτηρίζει της παραπάνω καλές πρακτικές είναι ότι δεν ακολουθείται η εύκολη λύση της ηλεκτρονικής μεταφοράς των υφιστάμενων διαδικασιών, αλλά δίνεται έμφαση στον επανασχεδιασμό των διαδικασιών, ώστε να καταστούν σύγχρονες και λειτουργικές.

 
Καλές πρακτικές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

Επίσης, είναι χρήσιμες αρχές που αφορούν τα εξής:

1. Επαναχρησιμοποίηση Πληροφοριών της Δημόσιας Διοίκησης
2. Δικτυακοί Τόποι - Πύλες
3. Διαλειτουργικότητα
4. Οντολογίες-Βάσεις Γνώσης