Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Πληροφορίες για την εφαρμογή eΚΕΠ-ΕΡΜΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σύνολο των αιτημάτων, είτε πρόκειται για τεχνικά θέματα είτε διοικητικής φύσεως θα διαχειρίζονται αποκλειστικά και μόνον μέσω της αντίστοιχης φόρμας υποβολής των αιτημάτων.

Φόρμα υποβολής αιτημάτων για υπαλλήλους των ΚΕΠ

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στα πλαίσια των δράσεων για τη βελτίωση των μέσων εργασίας των υπαλλήλων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) καθώς και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις, έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει νέα εφαρμογή για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων, καθώς και νέα λειτουργικότητα στην Εθνική Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης ΕΡΜΗΣ. 

1) Για την αντιμετώπιση σχετικών προβλημάτων θα πρέπει να συμβουλευθείτε την λίστα συχνών ερωτήσεων - απαντήσεων για προβλήματα με την εφαρμογή διαχείρισης των υποθέσεων (σύστημα e-ΚΕΠ). Οι πιο συχνές ερωτήσεις και αντίστοιχες απαντήσεις θα ανανεώνονται δυναμικά και θα αφορούν προβλήματα και ερωτήματα που θα τίθενται πιο συχνά. Οι υπάλληλοι των ΚΕΠ συνίσταται να συμβουλεύονται τη λίστα αυτή πριν την καταχώρηση νέου αιτήματος στο σύστημα αιτημάτων

2) Σύντομη παρουσίαση της εφαρμογής  eΚΕΠ-ΕΡΜΗΣ 

3) Αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής  eΚΕΠ-ΕΡΜΗΣ (αναλυτικός οδηγός για την εφαρμογή διαχείρισης των υποθέσεων των πολιτών - σύστημα eΚΕΠ).

4) Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος (helpdesk) υποβολής αιτημάτων (προβλημάτων) από τους υπαλλήλους των ΚΕΠ

5) 1η Εγκύκλιος για τη μετάπτωση στη νέα εφαρμογή eKEP-ΕΡΜΗΣ (για τα πρώτα 6 ΚΕΠ) (21.05.2012)

6) 2η Εγκύκλιος για τη μετάπτωση στη νέα εφαρμογή eKEP-ΕΡΜΗΣ (28.05.2012)

7) 
3η Εγκύκλιος για τη μετάπτωση στη νέα εφαρμογή eKEP-ΕΡΜΗΣ για όλα τα ΚΕΠ της χώρας (11.06.2012)