Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish
Υποβάλετε μια νέα ερώτηση

A. Διαδικασίες για τα ψηφιακά πιστοποιητικά

B. Τεχνικά προβλήματα με τον υπολογιστή για τα ψηφιακά πιστοποιητικά

C. Θέματα που αφορούν τις ΑΔΔΥ

 • 1. Είμαι Δημόσιος Υπάλληλος και επιθυμώ να προμηθευτώ έξυπνη κάρτα / καρταναγνώστη
 • 2. Δεν έχω έξυπνη κάρτα ή καρτα-αναγνώστη (card-reader). Τι πρέπει να κάνω;
 • 3. Θέλω να προμηθευτώ με δικό μου κόστος μία ΑΔΔΥ (έξυπνη κάρτα ή usb token) που να υποστηρίζεται από διάφορα λειτουργικά συστήματα. Ποιοι είναι οι τύποι των συσκευών που είναι συμβατές με την υποδομή δημοσίου κλειδιού της ΑΠΕΔ;
 • 4. Έχω την έξυπνη κάρτα, αλλά δεν έχω κωδικούς (PIN και PUK) ή έχω χάσει το φάκελο PIN/PUK
 • 5. Μπορώ να χρησιμοποιήσω την έξυπνη κάρτα και τον καρταναγνώστη ένος άλλου υπαλλήλου που έχει αποχωρήσει από την Υπηρεσία μου;
 • 6. Με ποια λειτουργικά συστήματα είναι συμβατές οι έξυπνες κάρτες και οι card-readers που έχω παραλάβει;
 • 7. Έχω έξυπνη κάρτα (π.χ. ΣΥΖΕΥΞΙΣ) και καρτα-αναγνώστη από παλαιότερη παράδοση. Ισχύουν οι κάρτες και μπορώ να τις χρησιμοποιήσω για να πάρω νέα ψηφιακά πιστοποιητικά;
 • 8. Από που θα μπορούσα να προμηθευτώ τις ΑΔΔΥ;
 • 9. Ποιες ΑΔΔΥ είναι συμβατές με την υποδομή δημοσίου κλειδιού του ΕΡΜΗ;
 • 10. Ποιες ΑΔΔΥ είναι συμβατές με την υποδομή δημοσίου κλειδιού αλλά και το CMS του ΕΡΜΗ;

D. Νομικά ζητήματα

E. Θέματα που αφορούν τη χρήση

 • 1. Τι είναι ηλεκτρονική υπογραφή και πως συνδέεται με το ψηφιακό πιστοποιητικό;
 • 2. Που μπορώ να χρησιμοποιήσω τα ψηφιακά πιστοποιητικά;
 • 3. Ποια είναι η χρονική ισχύ (διάρκεια ζωής) των ψηφιακών μου πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί από την ΑΠΕΔ;
 • 4. Πως μπορώ να βρω αν κάποιος έχει ψηφιακά πιστοποιητικά;
 • 5. Θα μπορεί ο πολίτης να έχει επικυρωμένα πιστοποιητικά χωρίς να απαιτείται η μετάβασή του σε ΚΕΠ για επικύρωση; Αν ναι πως θα γίνει αυτό; Απαιτείται εκ νέου μετάβαση στο ΚΕΠ για αναβάθμιση της εγγραφής; από πότε μπορεί να γίνει αυτή και τί απαιτείται;
 • 6. Σχετικά με την υπ'αριθ.: ΥΑΠ/Φ.60/86/1435/13.06.2012 Υπουργική απόφαση, αφορά μόνον υπαλλήλους των ΚΕΠ ή και υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών π.χ. Αστυνομικούς; Από πότε μπορεί να γίνει η πιστοποίηση-εξουσιοδότηση των υπαλλήλων και τί απαιτείται;
 • 7. Σε αρχείο του MS Office, επιθυμώ την προσθήκη ορατής ψηφιακής υπογραφής. Είναι εφικτό;
 • 8. Κατά την προσθήκη ορατής ψηφιακής υπογραφής στο Office 2010, δίπλα στην οπτική ψηφιακή υπογραφή εμφανίζεται το γράμμα X. Είναι δυνατόν να αφαιρεθεί και να μην εμφανίζεται το Χ;
 • 9. Με ποιον τρόπο μπορώ να εισάγω χρονοσήμανση στο Ms Office 2010;
 • 10. Invalidated signatures σε έγγραφα pdf
 • 11. Πρόβλημα χρήσης της εφαρμογής JSignPDF - μη ολοκλήρωση της διαδικασίας
 • 12. Με ποιον τρόπο μπορώ να δεχθώ ως αξιόπιστες αρχές τα πιστοποιητικά της ΑΠΕΔ μέσω του pdf εργαλείου;
 • 13. Με ποιο τρόπο μπορώ να κρυπτογραφήσω ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;
 • 14. Με ποιον τρόπο μπορώ να εγκαταστήσω τα ψηφιακά πιστοποιητικά της ΑΠΕΔ στην JAVA;
 • 15. Ποιες είναι οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν σε Firefox / Thunderbird προκειμένου να υποστηρίζονται τα ψηφιακά πιστοποιητικά;
 • 16. Στο πιστοποιητικό χρονοσήμανσης του υπογεγραμμένου και χρονοσημασμένου εγγράφου παρατηρώ ότι τα υπογράφει με timestampingauthority1 και όχι με 2.Είναι σωστό;
 • 17. Java Windows – Προσθήκη ψηφιακών πιστοποιητικών
 • 18. Ποιες είναι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις στον Adobe Acrobat Reader για την έλεγχο εγκυρότητας των ψηφιακά υπογεγραμμένων pdf αρχείων;
 • 19. Με ποιο χρόνο γίνεται ο έλεγχος της εγκυρότητας της υπογραφής σε ένα pdf;
 • 20. Οδηγίες για την προσθήκη της δυνατότητας χρονοσήμανσης σε Office 2013 (TSAPolicyId)
 • 21. Εγκυρότητα ψηφιακής υπογραφής σε pdf αρχεία, ακόμα και μετά την ανάκληση των πιστοποιητικών (Long-term validation)