Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish
Υποβάλετε μια νέα ερώτηση

A. Διαδικασίες ένταξης / κατάργησης φορέων

  • 1. Ποιος είναι ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του ΔΔΤ;
  • 2. Για το ΔΔΤ υπάρχει προθεσμία τριών (3) μηνών;

B. Εξαίρεση φορέων από το ΔΔΤ

C. Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών

  • 1. Ποιος είναι ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του Ε.ΣΥ.Π.;
  • 2. Στο ΕΣΥΠ αναφέρεται προθεσμία πέντε (5) μηνών. Τί ακριβώς ισχύει;

D. Εθνικό Δίκτυο ΣΥΖΕΞΙΣ ΙΙ