Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish
Υποβάλετε μια νέα ερώτηση

Α. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΡΜΗ

 • 1. Μπορώ να εγγραφώ σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες της πύλης ΕΡΜΗΣ μέσω του ticketing; Ποια είναι η διαδικασία εγγραφής σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες της πύλης ΕΡΜΗΣ;
 • 2. Κατά την εγγραφή μου στην υπηρεσία (π.χ. ΙΚΑ) μέσω του ΕΡΜΗ, παρουσιάστηκε μήνυμα λάθους "Αδυναμία εγγραφής στην υπηρεσία".
 • 3. Κατά την εκτέλεση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας "Αποσπάσματος ατομικού λογαριασμού ΙΚΑ", εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Δεν είναι εφικτή η επικοινωνία με το πληροφοριακό σύστημα του ΙΚΑ".

B. Θέματα εγγραφής και κωδικών στην πύλη

 • 1. Με ποιον τρόπο μπορώ να δημιουργήσω λογαριασμό και να εκτελώ ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω της πύλης ΕΡΜΗΣ;
 • 2. Με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει υπενθύμιση του κωδικού πρόσβασης (password) στην πύλη ΕΡΜΗΣ;
 • 3. Έχω πάει στα ΚΕΠ και έχω κάνει την ταυτοποίηση αλλά δεν μπορώ να συνδεθώ στον ΕΡΜΗ.
 • 4. Με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει η φυσική ταυτοποίηση ενός χρήστη της πύλης ΕΡΜΗΣ;
 • 5. Πως γίνεται η διαγραφή της εγγραφής μου στη διαδικτυακή πύλη ΕΡΜΗΣ;
 • 6. Θέλω να ξανασταλεί ο κωδικός επιβεβαίωσης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μου;

C. Πληροφορίες για την πύλη ΕΡΜΗΣ

 • 1. Ποια είναι η αρχιτεκτονική της πύλης ΕΡΜΗΣ;
 • 2. Η εφαρμογή είναι ανεξάρτητη από την πλατφόρμα υλοποίησης (πλήρης web);
 • 3. Γλώσσα (περιορισμοί της πχ βιβλιοθήκες) – περιβάλλον ανάπτυξης (πχ J2EE).
 • 4. Ποια είναι τα χρησιμοποιούμενα container (web, application);
 • 5. Θεωρείται δεδομένη η πλήρης υλοποίηση των προδιαγραφών του eGIF απο την Πύλη ΕΡΜΗΣ ή υπάρχουν περιορισμοί;
 • 6. Απαιτείται να χρησιμοποιηθούν συγκεκριμένα πρωτόκολλα για την ανταλλαγή δεδομένων μέσω Web Services (π.χ. SOAP, JSON κτλ.); Ποιά web services θα δημοσιεύονται (publish);
 • 7. Ποιά πρωτόκολλα ασφαλούς μετάδοσης δεδομένων υλοποιούνται (πχ HTTPS, IPsec, TLS);
 • 8. Ποιες οι λειτουργικές απαιτήσεις της ηλεκτρονικής θυρίδας του ΕΡΜΗΣ;
 • 9. Υπάρχει δυνατότητα ticketing των αιτήσεων από την πύλη ΕΡΜΗΣ;
 • 10. Είναι δυνατή μέσω του ΕΡΜΗ η ενημέρωση των πολιτών για την πορεία διεκπεραίωσης του αιτήματός τους; Υπάρχει υλοποιημένος μηχανισμός;
 • 12. Για το authentication χορηγείται ή προβλέπεται να χορηγηθεί κάποιο είδος token (usb, smart card) στους πολίτες ή ο συνδυασμός username – password θεωρείται σύννομος με τον Ν. 3979/2011;
 • 13. Έχει υλοποιηθεί από την πύλη ΕΡΜΗΣ μηχανισμός αυτεπάγγελτης αναζήτησης πιστοποιητικών, με τον οποίο δυνάμεθα να συνδεθούμε;
 • 14. Με ποιους εγκεκριμένους τρόπους είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών από τους πολίτες;