Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Δημόσια διαβούλευση για την προμήθεια ΑΔΔΥ (Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής) 15 Μαρτίου 2013 3336
Σε δημόσια διαβούλευση το έργο "ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Υπηρεσίες Νησίδων, SIX, ISP και SLA" 03 Μαρτίου 2013 2986
Δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος "Ψηφιοποίηση εγγράφων και ηλεκτρονικό αρχείο" 01 Μαρτίου 2013 3511
Τροποποίηση της υπ. αριθμ. ΥΑΠ/Φ.19.7/14/380/20-9-2010 (Β' 1561) Οργάνωση, Λειτουργία και Αρμοδιότητες των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) 27 Φεβρουαρίου 2013 2571
Διαδικασία υποβολής αίτησης επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης από τα ΚΕΠ 20 Φεβρουαρίου 2013 4466
Ανοιχτού κώδικα εργαλεία για τη δημιουργία και επαλήθευση των ψηφιακών υπογραφών 19 Φεβρουαρίου 2013 3183
ΙΚΑ: Εκτύπωση ενσήμων μέσω Διαδικτύου 12 Φεβρουαρίου 2013 349143
Ρυθμίσεις για την ηλεκτρονική επιβεβαίωση, λήψη και χρονοσήμανση των ηλεκτρονικών εγγράφων 10 Φεβρουαρίου 2013 3603
Διεκπεραίωση διαδικασιών μέσω EUGO – ΚΕΠ 10 Φεβρουαρίου 2013 4371
Χρήση ψηφιακών υπογραφών στα συστήματα της Υπηρεσίας ΟΠΣ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ 30 Ιανουαρίου 2013 2773