Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει 1000+ προδιαγραφές διαθέσιμες για επαναχρησιμοποίηση 25 Ιανουαρίου 2013 3360
Δημόσια διαβούλευση για τα ηλεκτρονικά έγγραφα στο δημόσιο τομέα 24 Ιανουαρίου 2013 2963
Χρήση ψηφιακών υπογραφών στα συστήματα της ΓΓΠΣ 23 Ιανουαρίου 2013 2918
Παροχή έγκρισης στην ΚτΠ Α.Ε. του έργου “Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων”. 16 Ιανουαρίου 2013 2541
Η ΚΥΑ για σύσταση, συγκρότηση και ορισμό μελών Επιτροπής «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» 04 Ιανουαρίου 2013 2927
Διαθεσιμότητα - Αργία 11 Δεκεμβρίου 2012 3222
Κύρωση συμφωνίας τεχνικής βοήθειας με Εσθονία 11 Δεκεμβρίου 2012 2595
Συνάντηση εργασίας στο Yπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τις ασφαλείς δημόσιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους πολίτες, με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την κυβερνοασφάλεια (ENISA) 11 Δεκεμβρίου 2012 2898
Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος - Έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών 06 Νοεμβρίου 2012 3224
Συμμετοχή στελέχους της ΥΑΠ στην εκδήλωση hackathon 2012 Βραζιλία 02 Νοεμβρίου 2012 2764