Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Έκδοση ηλεκτρονικών εγγράφων με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή από το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας 30 Οκτωβρίου 2012 3564
Συνάντηση εργασίας για την ενημέρωση περί ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων στο Υπ. Ανάπτυξης 29 Οκτωβρίου 2012 3355
Κανονισμός για την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων 20 Σεπτεμβρίου 2012 6765
Μνημόνιο συνεργασίας 17 Ιουνίου 2012 3661
Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο 07 Μαΐου 2012 5003
Ελάχιστες Υποχρεώσεις για τη διασφάλιση της ακεραιότητας δημόσιων τηλεφωνικών δικτύων και διαθεσιμότητας δημόσιων τηλεφωνικών υπηρεσιών σε σταθερές θέσεις 05 Μαρτίου 2012 3383
Παροχή έγκρισης στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.), για το έργο “Σεισμολογικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Άμεσης Πληροφόρησης” 05 Μαρτίου 2012 4502
Παροχή έγκρισης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για το έργο "Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Καταστημάτων Κράτησης" 03 Μαρτίου 2012 4167
Συμβούλιο Στρατηγικής για την Κοινωνία της Πληροφορίας και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 16 Φεβρουαρίου 2012 3817
Παροχή έγκρισης από ΓΓΠΣ έργου 'Διαδραστικές Πολυκαναλικές υπηρεσίες προς τον Πολίτη και τις Επιχειρήσεις Υποέργο 1 Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων ΚΕΦ" 13 Φεβρουαρίου 2012 3235