Πρόβλημα στις υπηρεσίες χρονοσήμανσης και πιστοποίησης

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω τεχνικού προβλήματος, το οποίο οφείλεται στη διακοπή ηλεκτροδότησης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, δεν παρέχονται προσωρινά όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που υποστηρίζονται από το σύστημα "ΕΡΜΗΣ", ιδίως οι υπηρεσίες χρονοσήμανσης και επαλήθευσης της εγκυρότητας των ψηφιακών πιστοποιητικών της ΑΠΕΔ. 

Μόλις αποκατασταθεί η βλάβη, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.