Αποτελέσματα 1ου διαγωνισμού “Open Public Data Hackathon”

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του 1ου διαγωνισμού “Open Public Data Hackathon”:

1ος Νικητής: εφαρμογή A.G.IN.A.R.A. (κ. Γ. Παναγόπουλος και η ομάδα του)

2ος Νικητής: εφαρμογή Public Open Data Cloud (κ. Κ. Σαΐδης και κ. Α. Αβραμίδης)

3ος Νικητής: εφαρμογή Mobile Greek OpenGov Search App (κ. Ε. Μπάνος)

Ευχαριστούμε όλους όσους συμμετείχαν στον διαγωνισμό και τους συγχαίρουμε για την εξαιρετική προσπάθειά τους.