Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Υπουργική Απόφαση για Μητρώο Ψηφιακής Υποδομής

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση για το Μητρώο Ψηφιακής Υποδομής.

Το Μητρώο Ψηφιακής Υποδομής των δημοσίων φορέων υλοποιείται μέσω της εφαρμογής e-Inventory. Σκοπός της εφαρμογής είναι η τήρηση ηλεκτρονικού Μητρώου Ψηφιακής Υποδομής των δημοσίων φορέων, το οποίο περιλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3979/2011 (Α’ 138), την ψηφιακή υποδομή που χρησιμοποιούν ή τηρούν οι φορείς.

Υπουργική Απόφαση για Μητρώο Ψηφιακής Υποδομής